ALMA base delivery (part 5)

Delivery of the base of a European antenna for ALMA to the Operations Support Facility.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almabaseaug09e
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:25 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
5,2 MB

Medium

Flash Mesatar
4,7 MB

Small

QT e vogël
1,3 MB

For Broadcasters