ALMA antenna backup structure (part 6)

Working on the construction of the backup structure of a European antenna for ALMA.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almabus09f
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
3,9 MB

Medium

Flash Mesatar
3,2 MB

Small

QT e vogël
1022,2 KB

For Broadcasters