Checking the foundations of an ALMA antenna (Part 1)

Checking an ALMA antenna pad in a protecting tent at the Array Operations Site on the Chajnantor plateau.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:almafoundationcheck09a
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ALMA

HD


Large

QT e madhe
4,7 MB

Medium

Flash Mesatar
4,0 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters