LEGO E-ELT 3D animation rendering

The video shows a 3D animation rendering of the build-up of the LEGO E-ELT model.

Të drejtat:

Frans Snik/ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:ann14071a
Data e Publikimit:Sht 22, 2014, 16:00 CEST
Njoftime të ngjashme:ann14071
Kohëzgjatja:30 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:ELT
Events

HD


Large

QT e madhe
924,3 KB

Medium

Publikim Video
701,8 KB
MPEG-1 Mesatar
14,3 MB
Flash Mesatar
2,1 MB

For Broadcasters