Apollo and the Sun

Apollo, ancient Greek god of the Sun, stands recreated atop his high column and watches the Sun complete its journey across the sky.

Të drejtat:

Theofanis Matsopoulos/ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:apollo
Data e Publikimit:Mar 1, 2016, 10:27 CET
Kohëzgjatja:26 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Sun
Tipi:Unspecified : Sky Phenomenon : Light Phenomenon : Sunrise-Sunset : Sun Pillar
Kategori:Fulldome

Kupola e plotë


Fulldome Preview