ELT design study 4

ESO engineers discuss ELT design study.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:elt12designstudyd
Data e Publikimit:Sht 11, 2012, 13:41 CEST
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,5 MB

Medium

Flash Mesatar
3,0 MB

Small

QT e vogël
923,1 KB

For Broadcasters