ELT design study 6

ESO engineers discuss ELT design study.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:elt12designstudyg
Data e Publikimit:Sht 11, 2012, 13:39 CEST
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,9 MB

Medium

Flash Mesatar
3,3 MB

Small

QT e vogël
1,0 MB

For Broadcasters


Shih dhe