ELT segments time-lapse 12l

Assembled ELT mirror segments undergoing testing at ESO´s Garching facility, Germany.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eltsegtimelapse12l
Data e Publikimit:Maj 16, 2012, 12:07 CEST
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,4 MB

Small

QT e vogël
923,6 KB

For Broadcasters


Shih dhe