ELT segments time-lapse 12m

Assembled ELT mirror segments undergoing testing at ESO´s Garching facility, Germany.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eltsegtimelapse12m
Data e Publikimit:Maj 16, 2012, 12:10 CEST
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
3,1 MB

Medium

Flash Mesatar
2,9 MB

Small

QT e vogël
786,5 KB

For Broadcasters