Meteor in MASCOT images

An unusual object was found on the fish-eye (fulldome) MASCOT images in the morning of 18 December 2006. Read more on the press release eso0648

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:eso0648a
Data e Publikimit:20 Dhjetor 2006
Publikime të ngjashme:eso0648
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
1,0 MB

Medium

Publikim Video
627,5 KB
Flash Mesatar
1,5 MB

For Broadcasters


Shih dhe