Zoom in onto NGC 1788

This video zooms in around the delicate nebula NGC 1788, located in a dark and often neglected corner of the Orion constellation.

Të drejtat:

ESO/Digitized Sky Survey 2/ A. Fujii. Music by John Dyson.

Rreth kësaj Videoje

Id:eso1009a
Data e Publikimit:Mar 3, 2010, 12:00 CET
Publikime të ngjashme:eso1009
Kohëzgjatja:56 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:NGC 1788
Kategori:Nebulae

HD


Large

QT e madhe
13,6 MB

Medium

Publikim Video
10,1 MB
MPEG-1 Mesatar
19,8 MB
Flash Mesatar
11,5 MB

Small

QT e vogël
3,4 MB

For Broadcasters