3D Animation of the Carina Nebula

3D animation of the Carina Nebula.

Të drejtat:

ESO/M. Kornmesser

Rreth kësaj Videoje

Id:eso1031c
Data e Publikimit:Kor 28, 2010, 12:00 CEST
Publikime të ngjashme:eso1639, eso1031
Kohëzgjatja:26 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Carina Nebula
Kategori:Nebulae

HD


Large

QT e madhe
5,8 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
10,4 MB
Flash Mesatar
5,3 MB

Small

QT e vogël
1,4 MB

For Broadcasters