Full Dome geometry series: Part I (2007)

Four visualisations of (i) Inverted Truchet Tile (ii) Sierpinski Gasket (iii) Quaternion Julia Set (iv) Menger Sponge

Të drejtat:

Visualisation: Paul Bourke;  Audio: Peter Morse

Rreth kësaj Videoje

Id:geometry
Data e Publikimit:Oct 22, 2015, 14:49 CEST
Kohëzgjatja:03 m 40 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Fulldome

Kupola e plotë


Fulldome Preview


Shih dhe