Sky Atlas Lab (part 2)

This movie shows the Sky Atlas Lab at the ESO Headquarters in Germany in 1992.

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:hqskyatlaslab92b
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:15 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Premises

Large

QT e madhe
3,0 MB

Medium

Flash Mesatar
2,4 MB

Small

QT e vogël
770,1 KB

For Broadcasters