The sky above a lake

Trees rustle in the wind at a lakeside in Greece.

Të drejtat:

Theofanis Matsopoulos/ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:lake2
Data e Publikimit:Mar 1, 2016, 10:24 CET
Kohëzgjatja:13 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Fulldome

Kupola e plotë


Fulldome Preview