noticias_FLASH

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:noticias
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:35 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Events

Large

QT e madhe
8,3 MB

Medium

MPEG-1 Mesatar
11,7 MB
Flash Mesatar
6,7 MB

Small

QT e vogël
2,1 MB

For Broadcasters


Shih dhe