Paranal aerial view 1997b

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:paranal-paranalaerial1997b
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:21 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
4,8 MB

Medium

Flash Mesatar
4,1 MB

Small

QT e vogël
1,2 MB

For Broadcasters