Changes in comet C/2016 R2 (PANSTARRS) tail

This movie shows changes in comet C/2016 R2 (PANSTARRS) tail.

Të drejtat:

ESO/SPECULOOS Team/E. Jehin, M. Kornmesser

Rreth kësaj Videoje

Id:potw1940a
Data e Publikimit:Maj 11, 2021, 17:50 CEST
Publikime të ngjashme:eso2108
Kohëzgjatja:11 s
Frame rate:25 fps

Rreth objektit

Tipi:Solar System : Interplanetary Body : Comet
Kategori:Solar System

HD


Medium


For Broadcasters