Radial velocity

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:radialvelocity
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:20 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Stars

HD


Large

QT e madhe
464,2 KB

Medium


Small

Flash i vogël
424,3 KB
QT e vogël
160,2 KB

For Broadcasters


Shih dhe