Mirror recoating at the Very Large Telescope (part 14)

Mirror recoating at the Very Large Telescope in Cerro Paranal.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:recoating14
Data e Publikimit:Jan 27, 2010, 20:27 CET
Kohëzgjatja:13 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
2,5 MB

Medium

Flash Mesatar
2,1 MB

Small

QT e vogël
650,5 KB

For Broadcasters