Mirror recoating at the Very Large Telescope (part 4)

Mirror Recoating at the Very Large Telescope in Cerro Paranal

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:recoating4
Data e Publikimit:Jan 27, 2010, 20:27 CET
Kohëzgjatja:08 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Mirror, Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
2,1 MB

Medium

Flash Mesatar
1,9 MB

Small

Flash i vogël
750,3 KB
QT e vogël
489,7 KB

For Broadcasters