Mirror recoating at the Very Large Telescope (part 48)

Mirror Recoating at the Very Large Telescope in Cerro Paranal

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:recoating48
Data e Publikimit:Jan 27, 2010, 20:27 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Mirror, Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
3,9 MB

Medium

Flash Mesatar
3,3 MB

Small

QT e vogël
1021,8 KB

For Broadcasters