Mirror recoating at the Very Large Telescope (part 55)

Mirror Recoating at the Very Large Telescope in Cerro Paranal

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:recoating55
Data e Publikimit:Jan 27, 2010, 20:27 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri: He2-10 , HR Diagram
Tipi: Solar System
Solar System : Planet
Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
3,4 MB

Medium

Flash Mesatar
3,0 MB

Small

QT e vogël
902,2 KB

For Broadcasters