Moon sets over La Silla Observatory

The Moon sets over La Silla Observatory in this ultra HD time-lapse taken during the ESO Ultra HD Expedition.

Të drejtat:

Rreth kësaj Videoje

Id:uhd_bt_lasilladome3moon
Data e Publikimit:Maj 9, 2014, 17:53 CEST
Kohëzgjatja:03 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:La Silla, Moon
Tipi:Unspecified : Sky Phenomenon : Light Phenomenon : Rainbow : Moonbow
Unspecified : Technology : Observatory
Kategori:La Silla
Solar System

Ultra HD (info)


HD


Large

QT e madhe
1,5 MB

Medium

Flash Mesatar
1,1 MB

Small

Flash i vogël
503,1 KB
QT e vogël
376,2 KB

For Broadcasters


Shih dhe