VLT VISTA (part 10)

Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA).

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt2009clipsvista10
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,2 MB

Small

QT e vogël
950,5 KB

For Broadcasters