VLT VISTA (part 13)

Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA).

Të drejtat:
ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt2009clipsvista13
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:19 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
4,1 MB

Medium

Flash Mesatar
3,8 MB

Small

QT e vogël
1,1 MB

For Broadcasters