VLT VISTA compilation 2009

Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA).

The material has been edited especially for broadcast use, without commentary or music.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlt2009compvista
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Njoftime të ngjashme:ann1041
Kohëzgjatja:06 m 41 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit


HD


Large

QT e madhe
105,4 MB

Medium

Publikim Video
78,6 MB
Flash Mesatar
97,5 MB

Small

Flash i vogël
42,7 MB
QT e vogël
25,7 MB

For Broadcasters


Shih dhe