VLT astronomers 2010

Video of astronomers working at ESO's Very Large Telescope (VLT) on Cerro Paranal in the Chilean Andes.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vltastronomers2010b
Data e Publikimit:Qer 8, 2010, 11:43 CEST
Kohëzgjatja:19 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : People : Scientist
Kategori:Paranal

HD


Large

QT e madhe
4,1 MB

Medium

Flash Mesatar
4,0 MB

Small

QT e vogël
1,1 MB

For Broadcasters