VLT M1acceptance test 1995 — 3

An engineer carrying out work during M1 acceptance testing in 1995.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1accepttestc95
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:19 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
4,1 MB

Medium

Flash Mesatar
3,4 MB

Small

QT e vogël
1,0 MB

For Broadcasters