M1 cell assembly complete

Following M1 cell assembly at REOSC, the Optical Department of the SAGEM Group, in France, 1997.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1cellfrancea97
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:17 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,6 MB

Medium

Flash Mesatar
3,2 MB

Small

QT e vogël
935,5 KB

For Broadcasters