M1 mirror assembly process

Spherical measurement of the M1 mirror. REOSC France, 1994.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-m1sphermeasa94
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:20 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
4,4 MB

Medium

Flash Mesatar
3,7 MB

Small

QT e vogël
1,1 MB

For Broadcasters