VLT mirror is polished clip 1

1995 - Polishing the VLT Mirror

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-mirpolisha95
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,5 MB

Medium

Flash Mesatar
3,0 MB

Small

QT e vogël
889,5 KB

For Broadcasters


Shih dhe