VLT mirror data

1995 - Scientist checking mirror data on the computer.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-mirpolishc95
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:16 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,4 MB

Medium

Flash Mesatar
2,9 MB

Small

QT e vogël
890,7 KB

For Broadcasters


Shih dhe