M1 mirror in its container

Engineers placing the VLT M1 mirror in its container. Picture from 1993.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-placingm1incont93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:19 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
4,2 MB

Medium

Flash Mesatar
3,8 MB

Small

QT e vogël
1,1 MB

For Broadcasters


Shih dhe