VLT — mirror casting — 1993 — clip 2

Engineers considering computer data related to casting work on the VLT Mirror in 1993

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-vltmirrorcastb93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:18 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
3,8 MB

Medium

Flash Mesatar
3,4 MB

Small

QT e vogël
1019,1 KB

For Broadcasters


Shih dhe