VLT — mirror casting — 1993 — clip 4

Engineers conducting work on the VLT mirror in 1993.

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-vltmirrorcastd93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:11 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Emri:Very Large Telescope
Tipi:Unspecified : Technology
Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
2,1 MB

Medium

Flash Mesatar
1,6 MB

Small

Flash i vogël
828,4 KB
QT e vogël
553,5 KB

For Broadcasters