VLT - Mirror Casting - 1993 — clip 7

Casting work on the VLT mirror in 1993

Të drejtat:

ESO

Rreth kësaj Videoje

Id:vlthistory-vltmirrorcastf93
Data e Publikimit:Dhj 4, 2009, 00:17 CET
Kohëzgjatja:14 s
Frame rate:30 fps

Rreth objektit

Kategori:Paranal

Large

QT e madhe
2,8 MB

Medium

Flash Mesatar
2,3 MB

Small

QT e vogël
746,7 KB

For Broadcasters


Shih dhe