Kontakt a životopis

Mgr. Viktor Votruba PhD

Stelární oddělení
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky v.v.i.
Fričova 298
Ondřejov
25 165
Česká Republika
E-mail: eson-czech@eso.org

Viktor Votruba studoval na Masarykově Universitě v Brně v České republice. Po úspěšném absolovování bakalářského oboru obecná fyzika se přesunul na Ústav Teoretické Fyziky a Astrofyziky na stejné univerzitě. V navazujícím magisterském studiu se pak zaměřil na nelineární dynamiku (magisterský stupeň) a hydrodynamiku hvězdného větru horkých hvězd (doktorské studium ukončeno v roce 2006). Za práci o nelineární dynamice obdržel cenu děkana Přírodovědecké Fakulty MU.

Následně byl přijat na post-doktorskou pozici na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, kde pokračoval v práci na problematice hvězdného větru a nelineárních efektů ve hvězdné variabilitě, ve které pokračuje i nadále již na vědecké pozici. Za jeho příspěvek ke studiu hvězdného větru horkých hvězd, byl Viktor oceněn  prémií Otto Wichterleho. V rámci svých pedagogických aktivit vyučuje kurz numerických metod v astrofyzice a kosmologii na Masarykově  Univerzitě a je zkušeným školitelem diplomových a doktorských prací. Je také členem mezinárodní astronomické unie od roku 2008.

Viktor Votruba se zabývá popularizací přírodních věd a zejména astronomií již přes deset let, začal jako  lektor na hvězdárně Mikoláše Koperníka v Brně. Populární formou informuje studenty a širší veřejnost o novinkách z oblasti astronomie, úspěších v oblasti astrofyzikálního výzkumu.Byl také spoluorganizátorem tábora pro mladé začínající astronomy, organizovaném každé léto na hvězdárně v Úpici. Pokud se zrovna nezabýva astronomií je také velkým fanouškem a hráčem volejbalu.

Viktorovy osobní stránky: http://physics.muni.cz/%7Evotruba/uvod.html

ESO oddělení pro vzdělávání a styk s veřejností ustanovila síť osob v jednotlivých členských státech a i dalších zemích, které slouží jako lokální kontakt pro média v záležitostech týkajících se vývoje ESO, tiskových zpráv, atd. Mohou také pomoci s vyhledáním a navázáním kontaktu mezi médii a vědci v příslušném oboru. Osobně jsou zainteresovaní v propagaci ESO obecně a co nejlepší informovanosti široké veřejnosti o jejích úspěších.

Další informace o funkci ESON jsou k dispozici: https://www.eso.org/public/outreach/eson.html