Kontakt a životopis

Dr. Petr Kabáth

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Fričova 298
251 65 Ondřejov
Czech Republic
E-mail: eson-czech@eso.org

ESO oddělení pro vzdělávání a styk s veřejností ustanovila síť osob v jednotlivých členských státech a i dalších zemích, které slouží jako lokální kontakt pro média v záležitostech týkajících se vývoje ESO, tiskových zpráv, atd. Mohou také pomoci s vyhledáním a navázáním kontaktu mezi médii a vědci v příslušném oboru. Osobně jsou zainteresovaní v propagaci ESO obecně a co nejlepší informovanosti široké veřejnosti o jejích úspěších.

Další informace o funkci ESON jsou k dispozici: https://www.eso.org/public/outreach/partnerships/eson/