Spolupráce s ESO

Vědecká spolupráce

ESO má rozsáhlý program pro stážisty (mladé astronomy s titulem PhD) a pro PhD studenty na různé úrovní studia, čímž přispívá k mobilitě evropských vědců. ESO může za určitých podmínek hostit také stážisty, jejichž pobyt je financován z jiných zdrojů (např. Marie-Curie). Mladí i zkušení vědci z členských států i z dalších zemí pracují na astronomických observatořích ESO po dobu několika dní či týdnů jako hostující vědečtí pracovníci. Navíc má ESO vysoce aktivní program mezinárodních konferencí, jejichž témata jsou na samé špici astronomické vědy a techniky, a poskytuje logistickou podporu mezinárodnímu časopisu Astronomy & Astrophysics.

Spolupráce s průmyslem

Aby mohla ESO komunitě uživatelů poskytovat stále lepší astronomické dalekohledy a další přístroje, úzce spolupracuje s velkou řadou špičkových průmyslových odvětví. Evropský průmysl hraje při uskutečňování projektů ESO životně důležitou roli. Bez aktivní a ochotné účasti komerčních partnerů ze všech členských zemí i z Chile by takovéto projekty nebyly možné. Podrobnější informace najdete v kapitole Spolupráce s průmyslem.

ESO a Evropská unie

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější organizace pro astronomický výzkum ze zemského povrchu v Evropě. Od svého založení v roce 1962 se stala nejen hlavním činitelem pro rozvoj nejrozsáhlejších infrastrukturních projektů určených pro astronomický výzkum a hlavním provozovatelem těchto zařízení, ale také hraje, v souladu s Úmluvou o ESO (ESO Convention), důležitou úlohu v podpoře a organizování evropské spolupráce v astronomii obecně. ESO je tak výborně připravena významně přispět k vytvoření Evropského výzkumného prostoru, což je iniciativa Evropské unie, jejíž účelem je zvyšovat úroveň evropského výzkumu a vývoje a podpořit úsilí Evropy realizovat tzv. lisabonské cíle. Součinnost ESO s Evropskou unií zahrnuje:

  • přímé akce uskutečňované prostřednictvím Rámcových programů
  • zapojení do sítí financovaných ESO, například OPTICON a ASTRONET
  • aktivity realizované v rámci partnerství EIROforum.

Zatímco některé z aktivit mají vztah k R&D a jsou často navázány na specifické projekty ESO, jiné zahrnují popularizaci pro veřejnost a vzdělávání.

ESO a ESA

V roce 2015 podepsaly ESO a ESA dvoustranou dohodu o spolupráci. Zájmy ESO, významné pozemní observatoře, a ESA, vůdčí evropské organizaci na poli kosmického výzkumu a technologií, se v mnohém překrývají. Dohoda poskytuje rámec pro budoucí úzkou spolupráci a výměnu informací v mnoha oblastech včetně technologií a vědeckého výzkumu. Podrobnější informace naleznete v Oznámení (ann15064).

ESO a CERN

ESO a CERN (European Organisation for Nuclear Research, Evropská organizace pro jaderný výzkum) podepsaly dohodu o spolupráci v roce 2015. Poskytuje rámec pro budoucí těsnou spolupráci a výměnu informací. Dohoda se dotýká řady oblastí včetně vědeckého výzkumu, technologií, vzdělávání a popularizace. Podrobnější informace naleznete v Oznámení (ann15098).

Mezinárodní spolupráce

Od roku 2008 je ESO pozorovatelskou organizací komise Spojených národů pro Mírové využití kosmického prostoru (UNCOPUOS). ESO je jedinnou pozemní observatoří, která je součástí akčního týmu, který se zabývá potenciálním rizikem hrozícím Zemi od blízkozemních objektů NEOs (planetek, či komet). Proto je jejím důležitým úkolem umožnit přijetí návrhů k provedení pozorování potenciálně nebezpečných objektů, které vyžadují použití velkých dalekohledů.