Návštěva ESO

Stránka je k dispozici ve Španělštině na Chilských stránkách.

Prohlídka zařízení ESO v Chile

Pro ESO je potěšením přivítat cestovatele, studenty, novináře a televizní štáby na observatořích La Silla, Paranal i ALMA v Chile. Kapacita je však omezena, proto jsou prohlídky organizovány tak, aby nenarušily práci na observatořích. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že všechy návštěvy médií vyžadují povolení vydávané předem Oddělením pro vzdělávání a kontakt s veřejností (ESO education and Public Outreach Department). Pravidla pro návštěvy médií najdete na těchto strákách.

ESO Observatories Topographic Route Map
Observatoře ESO - topografiská mapa. Credit: ESO

Observatoř Paranal - prohlídky pro veřejnost

Turistické a studentské prohlídky na Observatoři Paranal se konají každou sobotu v 10:00 nebo ve 14:00. Vždy je potřeba se dopředu zaregistrovat. Další informace a registrační formulář naleznete na stránce Víkendové návštěvy na Paranalu (Weekend Visits to Paranal).

Observatoř La Silla - prohlídky pro veřejnost

Na observatoři La Silla se prohlídky pro veřejnost konají každou sobotu v 10:00 nebo ve 14:00. Vždy je potřeba se dopředu zaregistrovat. Další informace a registrační formulář naleznete na stránce Víkendové návštěvy na La Silla (Weekend Visits to La Silla).

ALMA OSF - prohlídky pro veřejnost

Turistické a studentské prohlídky v Operačním středisku ALMA (ALMA Operations Support Facility, OSF) jse konaji každou sobotu a neděli od 9:00 do 13:00. Vždy je potřeba se dopředu zaregistrovat. Další informace a registrační formulář naleznete na stránce Víkendové návštěvy ALMA (Weekend Visits to ALMA). Z bezpečnostních důvodů není veřejnosti umožňeno navštívit Operační stanoviště ALMA (Array Operations Site, AOS) na planině Chajnantor, kde se nacházejí samotné antény.

Kancelářský komplex ESO (Vitacura, Santiago)

Prohlídky zařízení komplexu ESO Vitacura, Santiago (ESO Vitacura Offices) pro veřejnost v současnosti nejsou umožněny. Zástupci médií mohou dopředu kontaktovat Oddělení pro vzdělávání a kontakt s veřejností (ESO education and Public Outreach Department) pro získání povolení.

Ředitelství ESO (Garching, Německo) - prohlídky pro veřejnost

Prohlídky ředitelství ESO v Garchingu (Headquarters in Garching) pro veřejnost budou zahájeny na jaře roku 2018. Zástupci médií mohou dopředu kontaktovat Oddělení pro vzdělávání a kontakt s veřejností (ESO education and Public Outreach Department) pro získání povolení.