Návštěva ESO

Stránka je k dispozici ve Španělštině na Chilských stránkách.

Prohlídka zařízení ESO v Chile

Pro ESO je potěšením přivítat cestovatele, studenty, novináře a televizní štáby na observatořích La Silla, Paranal i ALMA v Chile. Kapacita je však omezena, proto jsou prohlídky organizovány tak, aby nenarušily práci na observatořích. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že všechy návštěvy médií vyžadují povolení vydávané předem Oddělením pro vzdělávání a kontakt s veřejností (ESO education and Public Outreach Department). Pravidla pro návštěvy médií najdete na těchto strákách.

ESO Observatories Topographic Route Map
Observatoře ESO - topografiská mapa. Credit: ESO

Observatoř Paranal - prohlídky pro veřejnost

Turistické a studentské prohlídky na Observatoři Paranal se konají každou sobotu v 10:00 nebo ve 14:00. Vždy je potřeba se dopředu zaregistrovat. Další informace a registrační formulář naleznete na stránce Víkendové návštěvy na Paranalu (Weekend Visits to Paranal).

Observatoř La Silla - prohlídky pro veřejnost

Na observatoři La Silla se prohlídky pro veřejnost konají každou sobotu v 10:00 nebo ve 14:00. Vždy je potřeba se dopředu zaregistrovat. Další informace a registrační formulář naleznete na stránce Víkendové návštěvy na La Silla (Weekend Visits to La Silla).

ALMA OSF - prohlídky pro veřejnost

Turistické a studentské prohlídky v Operačním středisku ALMA (ALMA Operations Support Facility, OSF) jse konaji každou sobotu a neděli od 9:00 do 13:00. Vždy je potřeba se dopředu zaregistrovat. Další informace a registrační formulář naleznete na stránce Víkendové návštěvy ALMA (Weekend Visits to ALMA). Z bezpečnostních důvodů není veřejnosti umožňeno navštívit Operační stanoviště ALMA (Array Operations Site, AOS) na planině Chajnantor, kde se nacházejí samotné antény.

APEX - prohlídky pro veřejnost

Prohlídky zařízení APEX pro veřejnost v současnosti nejsou umožněny. Zástupci médií mohou dopředu kontaktovat Oddělení pro vzdělávání a kontakt s veřejností (ESO education and Public Outreach Department) pro získání povolení.

Kancelářský komplex ESO (Vitacura, Santiago)

Prohlídky zařízení komplexu ESO Vitacura, Santiago (ESO Vitacura Offices) pro veřejnost v současnosti nejsou umožněny. Zástupci médií mohou dopředu kontaktovat Oddělení pro vzdělávání a kontakt s veřejností (ESO education and Public Outreach Department) pro získání povolení.

Ředitelství ESO (Garching, Německo) - prohlídky pro veřejnost

Prohlídky ředitelství ESO v Garchingu (Headquarters in Garching) pro veřejnost budou zahájeny na jaře roku 2018. Zástupci médií mohou dopředu kontaktovat Oddělení pro vzdělávání a kontakt s veřejností (ESO education and Public Outreach Department) pro získání povolení.