Události, výstavy a kampaně

Kromě toho, že ESO předává důležité informace médiím a veřejnosti prostřednictvím tiskových zpráv, snímků pro média a videopřenosů, příležitostně také organizuje speciální akce, akce pro novináře, výstavy, akce u příležitosti zajímavých astronomických úkazů nebo semináře.

Příkladem takové akce jsou dny otevřených dveří (Open House Days), setkání za účelem výmněny informací a posílení vztahů mezi ESO a jejími průmyslovými partnery, nebo akce pro média sloužící k poskytování informací o významných objevech nebo technických inovacích. Informace o nadcházejících nebo již proběhlých akcích naleznete na příslušných stránkách v odkazech níže.