Detekce zdroje gravitačních vln ve viditelném světle

Počátek nové éry multioborové astronomie

Flotila teleskopů ESO v Chile se podílela na objevu a studiu prvního optického protějšku zdroje gravitačních vln. Toto historické pozorování potvrdilo, že astronomové pozorovali slynutí dvojice neutronových hvězd. Následkem kataklizmatického spojení dvou kosmických objektů – který byl dlouho předpovězen a vědci jej označují termínem kilonova – je rozptýlení těžkých chemických prvků jako zlato či platina do okolního vesmíru. Objev rovněž poskytl dosud nejpřesvědčivější důkaz, že krátké záblesky záření gama (short-duration gamma-ray bursts) jsou spojeny právě se spojováním dvojic neutronových hvězd.

Díky globální spolupráci a rychlé reakci observatoří po celém světě astronomové poprvé v historii pozorovali jak gravitační vlny tak elektromagnetické záření z jednoho zdroje

Tato pozorování lze považovat za začátek nového multioborové astronomie. Podrobnosti naleznete například v tiskové zprávě eso1733."Jen zřídka se vědci stane, že má příležitost prožít zrození nové éry,“ říká astronomka Elena Pian (INAF, Itálie) vedoucí autorka jednoho z článků v časopise Nature, který pozorování popisuje. “A to se právě stalo!"


eso1733a.jpg

Vizualizace spojení dvou neutronových hvězd