Jsme sami?

ELT posouvá astronomii o krok kupředu. Teleskop o průměru 39 metrů s vestavěnou adaptivní optikou přinese na tomto poli mnoho přelomových objevů.

Artist impression of the ELTELT se chopí pátrání po extrasolárních planetách – planetách obíhajících kolem jiných hvězd, než je naše Slunce. To bude zahrnovat nepřímé objevování planet od obřích až po planety o hmotnosti podobné Zemi: pokud má totiž hvězda planetu či planety, tak všechna tělesa obíhají kolem společného těžiště a v důsledku gravitačního působení planet na mateřskou hvězdu pozorujeme nepatrný periodický pohyb hvězdy směrem k nám a zase od nás. ELT však bude větší planety zobrazovat i přímo a snad dokonce umožní charakterizovat jejich atmosféru.

Navíc soustava přístrojů ELT umožní astronomům prozkoumat nejranější fáze formování planetárních systémů i detekovat vodu a molekuly organických látek v protoplanetárních discích kolem rodících se hvězd. ELT tak odpoví na základní otázky týkající se vzniku a vývoje planet a přivede nás o krok blíž k odpovědi na otázku: Jsme sami?. Kromě zcela zjevného vědeckého významu by to znamenalo obrovský průlom pro celé lidstvo.