První objekty ve vesmíru

Artist impression of the ELTELT pronikne až k nejvzdálenějším objektům ve vesmíru, a tím poskytne vědcům klíč k porozumění tomu, jak se formovaly vůbec první objekty – tedy prvotní (primordiální) hvězdy, prvotní galaxie a černé díry – a k pochopení vztahů mezi nimi. Také výzkum extrémních objektů, jako jsou černé díry, bude těžit ze schopnosti ELT proniknout hlouběji do podstaty časově závislých jevů souvisejících s různými procesy, k nimž dochází v okolí kompaktních těles.

ELT je projektován tak, aby podrobně studoval první galaxie a sledoval jejich vývoj v kosmickém čase. Pozorování těchto raných galaxií budou vodítkem k pochopení, jak se tyto objekty formují a vyvíjejí. ELT bude navíc vynikajícím nástrojem k určení, jak se s časem mění obsah různých prvků ve vesmíru, a k poznání historie tvorby hvězd v galaxiích.

Jedním z nejvíc vzrušujících cílů ELT je provést přímé měření zrychlujícího se rozpínání vesmíru. To by zásadním způsobem ovlivnilo naše představy o vesmíru. ELT bude také zjišťovat možné změny základních fyzikálních konstant v čase. Jednoznačné zjištění takových změn by mělo dalekosáhlé důsledky pro naše chápání základních fyzikálních zákonů.