VideoZoom: Wolf-Rayetova hvězda ve vzdálené galaxii NGP–190387

Animace diváka přenáší na cestu k jedné z Wolf-Rayetových hvězd v galaxii NGP–190387, která leží v takové vzdálenosti, že jejímu světu trvalo 12 miliard let, než dolétlo k nám. Snímky na začátku videa jsou reálná astronomická pozorování, zatímco galaxie samotná a Wolf-Rayetova hvězda jsou představeny na vizualizaci (jsou příliš daleko na to, aby bylo možné je takto detailně zobrazit). 

Wolf-Reyetovy hvězdy jsou horké, hmotné stálice s krátkým životním cyklem několik milionů let. Předpokládá se, že zakončují svůj život explozí supernovy, při které vyvrhnou do okolního vesmíru prvky vytvořené ve svých jádrech. Nedávná pozorování radioteleskopem ALMA zaznamenala chemický prvek fluor v oblacích plynu galaxie NGP–190387. Výsledky naznačují, že Wolf-Rayetovy hvězdy by mohly být původcem většiny fluoru v galaxiích.

Kredit:

ESO/L. Calçada/M. Kornmesser/Digitized Sky Survey 2/N. Risinger (skysurvey.org)

O videu

Id:eso2115b
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:4. listopadu 2021 17:00
Související články:eso2115
Doba trvání:58 s
Frame rate:25 fps

O objektu

Jméno:NGP–190387
Typ:Early Universe : Galaxy

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
11,2 MB

For Broadcasters