Představa prachových zrn v prachoplynném disku
Růst zrn kosmického prachu v prachoplynném disku kolem hnědého trpaslíka ISO-Oph 102