Gør forretninger med ESO

Samarbejde med industrien

ESO samarbejder med industrifirmaer om udførelse af projekter og bygningen af instrumenter og teleskoper. Det gælder blandt andet ELT, Verdens største teleskop, som efter planerne bliver realiseret i løbet af de kommende få år.

Samarbejdet imellem ESO og industrivirksomhederne har som mål at udvirke de bedst mulige resultater, og samtidig at holde udgifterne nede på det opnåelige. Det findes en række indkøbsregler og regulativer til støtte for udvælgelsen af de mest passende leverandører til ESOs projekter, og reglerne følger gængse traditioner for offentlige indkøb, ikke-diskriminering, gennemsigtighed, åbne regnskaber, fairness, økonomi og effektivitet.

ESOs fiansielle regler indgår også i rammerne, og de fastslår, at udbudsgivningen skal være i fri konkurrence, hvor det er muligt, og at det skal foregå iblandt ESOs medlemstater. Kun i særlige tilfælde kan de indhentes tilbud, forespørges om priser og forhandles kontrakter med firmaer, som befinder sig uden for ESOs medlemskreds.

Potentielle kandidater i konkurrenceprocessen bliver normalt udvalgt efter ESOs database over leverandører, efter stabsmedlemmernes viden og informationer, som leveres af den ansvarlige for industrirelationer, men også firmaernes egne udtryk for interesse i et samarbejde med ESO tages i betragtning.

Som afslutning på forløbet gives en kontrakt til den, som har budt lavest, og som teknisk og med hensyn til organisationsforhold vurderes at være kompetent.

Flieren ESO and Industry giver flere informationer.

Arbejdet med institutioner

Til tider søger ESO samarbejde med andre videnskabelige institutioner indenfor medlemstaterne, især når et projekt har et højt videnskabeligt indhold. Kun i særlige tilfælde sker det også med partnere udenfor medlemstatskredsen. Med videnskabelige institutioner menes her institutter, universiteter, observatorier o.s.v. som som hovedregel er non-profit. Det specielle ved denne form for samarbejder er, at institutionen som samarbejder, ikke modtager nogen betaling fra ESO for arbejdet.

Imidlertid får en sådan institution en bestemt mængde observationstid bevilget ved ESOs instrumenter, og tiden er proportioal med den ydede indsats. Disse projekter omfatter meget ofte også anskaffelser af materiel, og udgifterne kan enten dækkes af ESO eller de kan deles.

Udvælgelsen af den samarbejdende institution sker typisk via en indkaldelse af forslag (som ofte er reaktioner på en opfordring til at komme med ideer) fra de institutioner, som anses for sandsynligvis at være interesserede i og i stand til at gennemføre de pågældende opgaver.

Disse institutioner udvælges normalt af ESOs stabsmedlemmer, baseret på egne erfaringer og på forslag fra de videnskabelige delegater i ESOs Council.

Hele processen starter imidlertid med en offentliggørelse på ESOs websider af, at der snart vil komme anmodninger om ideer og indkaldelser af forslag (inclusive en kort beskrivelse af arbejdets omfang), for at give ethvert interesseret institut mulighed for at kontakte ESO, for at kunne anmode om at blive omfattet af de relevante fordelingslister.

Mere information kan indhentes ved henvendelse til cp@eso.org eller cp-chile@eso.org for Chile.