At finde et hjem

Artist impression of the ELTEt ekstraordinært teleskop kræver et ekstraordinært hjem. Det er derfor med stor omhu at det fremtidige hjem for Extremely Large Telescope (ELT) er blevet valgt, så det er så hensigtsmæssigt som muligt. Dette indebærer generelt et højt og tørt sted, så observationerne generes så lidt som muligt. Den arbejdsgruppe, der har fundet det bedste sted til ELT gennemførte meget detaljerede undersøgelser af flere mulige steder i Argentina, Chile, Marokko og Spanien.

Lignende bestræbelser blev gennemført af det hold, der skal finde et hjem til Thirty-meter Telescope (TMT). Af hensyn til effektiviteten, blev de udvalgte lokaliteter til TMT, der alle ligger i Nord- og Sydamerika, ikke medtaget i ELT-undersøgelserne, men alle data blev delt.

Den 2. og 3. marts 2010 præsenterede ELT Site Selection Advisory Committee en rapport for ESOs council. Rapporten bekræftede, at alle de steder, som var på den endelige korte liste (Armazones, Ventarrones, Tolonchar og Vizcachas i Chile og La Palma i Spanien) har meget fine betingelser for astronomiske observationer, og hvert sted har sine særlige fordele. Den tekniske rapport konkluderede, at Cerro Armazones i nærheden af Paranal skiller sig ud som det bedste sted, fordi der dér er den bedste balance imellem himlens kvalitet i alle henseender, og man kan drive observatoriet integreret med det eksisterende Paranalobservatorium, som også hører under ESO.

Cerro Armazonesbjerget er 3046 m højt, og det ligger i den centrale del af Chiles Atacamaørken, omkring 130 kilometer syd for byen Antofagasta, og omkring 20 kilometer fra Paranal, hvor VLT har til huse.

Den 26. april 2010 valgte ESO Rådet Cerro Armazones som hjemsted for det planlagte ELT 39 meterteleskop. Læs mere i denne pressemeddelelse.

Den 13. oktober 2011  underskrev ESO og den chilenske regering en aftale, ifølge hvilken 189 kvadratkilometer land omkring Cerro Armazones overdrages til ESO, sammen med en aftale om brugen af det omgivende område i de næste 50 år.

Den 27. oktober 2013 overdrog Chiles præsident Sebastian Piñera det underskrevne dokument ifølge hvilket den chilenske regering overdrog landet omkring Cerro Armazones til ESO.