Tiedote

ESO ja sen kansainväliset kumppanit vetoavat YK:hon Maan pimeän ja rauhallisen taivaan suojelemiseksi

7. helmikuuta 2022

Kansainvälinen yhteistyöverkosto, missä ESO on mukana, on toimittanut uuden asiakirjan Yhdistyneiden kansakuntien ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvovalle komitealle (COPUOS). Asiakirjan avulla pyritään edistämään Maan pimeän ja rauhallisen taivaan (Earth’s dark and quiet skies) suojelua. Asiakirja hyväksyttiin tänään keskusteltavaksi COPUOSin tieteellisen ja teknisen alakomitean istuntoon. Tämä on ensimmäinen kerta, kun aihe on virallisesti Yhdistyneiden kansakuntien asialistalla. Dokumentti, jonka Chile, Espanja ja Slovakia ovat hyväksyneet, kannustaa kansainvälistä yhteisöä suojelemaan tähtitieteen havaintomahdollisuuksia häiritseviltä ja haitallisilta keinotekoisilta häiriöiltä maailmanlaajuisesti.  

Onnekkaalle tarkkailijalle yötaivas esittäytyy upeana ja runsaana tähtien kudoksena, mutta viime vuosikymmeninä näkymä on heikentynyt maanpäällisen valosaasteen seurauksena. Nyt on syntymässä vielä uusi uhka, kun suuri määrä satelliitteja viedään matalille maapallon kiertoradoille. Tulevan vuosikymmenen aikana kiertoradoille voidaan sijoittaa jopa 100000 satelliittia. Vaikka nämä satelliitit ovat tärkeitä globaaleille viestintäverkoille, ne voivat häiritä tähtitiedettä niiden suuren määrän ja kirkkauden vuoksi, sekä niiden kaikki alueet kattavan radiosäteilyn vuoksi. Ne voivat erityisesti vaikuttaa sellaisiin mittauksiin, jotka vaativat hämärän aikana tehtäviä havaintoja, kuten Maata uhkaavien asteroidien etsintä.  

2030-luvulle mennessä tavallisen keskileveysasteella sijaitsevan observatorion taivaalla voitaisiin nähdä joka hetki yli 5000 satelliittia. Tämä näkyisi kaikissa hämärän aikaan otetuissa laajakenttäkuvissa pienimpien optisten teleskooppien ottamia kuvia lukuun ottamatta. Suuret satelliittikonstellaatiot asettavat haasteen myös radiotähtitieteelle. Pelkästään uusien satelliittien määrä johtaa tuhansiin lisäradiolähettimiin, jotka vaikuttavat erittäin herkkien radioteleskooppien tekemiin mittauksiin. Tarvitaan selvästi parempaa maailmanlaajuista koordinointia, politiikkaa ja lakeja ei ainoastaan pimeän taivaan suojelemiseksi, vaan myös radiohiljaisen taivaan suojelemiseksi. 

COPUOS-alakomitealle esitetyssä artikkelista hahmotellaan neljä päätoimenpidettä satelliittien vaikutusten torjumiseksi tähtitieteen havainnoille: Tunnustetaan, että maanpäälinen- ja avaruudesta tehtävä tähtitieteen tutkimus on tärkeä osa avaruustutkimusta, herätetään hallitusten huomio keinotekoisen taivasvalon hallitsemattomasta laajentamisesta syntyneisiin haittoihin, tuetaan satelliittikonstellaatio-operaattoreille suunnattujen vapaaehtoisten parhaiden käytäntöjen toteuttamista; varmistetaan, että ”satelliittikonstellaatioiden vaikutus tähtitieteen havaintoihin” sisältyy tieteellisen ja teknisen alakomitean esityslistalle, kunnes asia on tyydyttävästi ratkaistu.

ESO, Kansainvälinen tähtitieteen unioni (IAU) ja Square Kilometre Array Observatory (SKAO) ovat yhdessä allekirjoittaneet asiakirjan ja sitä käsitellään osana COPUOUS tieteellisen ja teknisen alakomitean 59:ää istuntoa. Tämä antaa kansainvälisille edustajille mahdollisuuden  pohtia, keskustella, ja hahmotella mahdollisia tulevia toimia, jotka liittyvät pimeän ja rauhallisen yötaivaan suojeluun. Keskustelu on keskeinen vaihe kansainvälisten lainsäätäjien sitouttamiseksi tähtitieteen maailmanlaajuisiin suojelutoimenpiteisiin. 

Kansainvälinen lähestymistapa on erityisen tärkeä pimeän ja rauhallisen yötaivaan suojelemiseksi. Toimenpiteet vaativat hallitusten, teollisuuden, ja tähtitieteilijöiden yhteisiä toimia. Myös yksittäisillä kansalaisilla, joiden esteetön taivaantarkkailu tulisi säilyttää tärkeistä kulttuuri- ja perintösyistä, on kampanjassa oma roolinsa. ESO on COPUOSissa pysyvä tarkkailija, ja ESO on jatkuvasti tukenut poliittisia toimia, joilla pimeän ja rauhallisen taivaan suojelua voitaisiin edistää.  

”On erittäin tärkeää, että ESO on COPUOSin jäsen, koska siinä roolissa pystymme puolustamaan tähtitiedettä päättäjien kanssa käydyissä keskusteluissa”, ESO:n ulkosuhteista vastaava johtaja Andrew Williams, joka edustaa ESO:ta COPUOSissa, sanoi. ”Kun pimeä ja rauhallinen taivas sisällytetään esityslistan kohteeksi, olemme nostaneet tämän asian esiin ja varmistaneet, että hallitukset ympäri maailmaa kuuntelevat tähtitiedeyhteisön tarpeita.” 

Asiakirjassa esitetyt suositukset perustuvat 'Dark and Quiet Skies' -työryhmän äskettäin laatimaan raporttiin. Työryhmä on IAU:n johtama kansainvälinen yhteistyöelin, johon osallistuu ESO:n tutkijoita ja politiikan asiantuntijoita. Raportissa tarkastellaan, mitä poliittisia toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa satelliittikonstellaatioiden vaikutusten vähentämiseksi tähtitieteen tutkimuksen tukemiseksi.  

”Toivomme, että COPUOSin tieteellinen ja tekninen alakomitea hyväksyy neljä ehdotettua toimenpidettä”, ESO:n pääjohtaja Xavier Barcons sanoi. ”Tämä vie meidät lähemmäksi lainsäädäntöä, globaalia muutosta, jota tarvitaan yötaivaan perinnön säilyttämiseksi.”

Linkit

Yhteystiedot

Andrew Williams 
ESO External Relations Officer 
Garching bei München, Saksa 
Puh.: +49 89 320 062 78 
S-posti: awilliam@eso.org 

Bárbara Ferreira 
ESO Media Manager 
Garching bei München, Saksa 
Puh.: +49 89 3200 6670 
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann22001

Kuvat

Väri ennen pimeää
Väri ennen pimeää