Yritystoimintaa ESO:n kanssa

Toiminta teollisuuden kanssa

ESO työskentelee yhdessä teollisuuden kanssa toteuttaakseen hankkeita ja rakentaakseen sekä havaintolaitteita että teleskooppeja. Näihin sisältyy ELT, maailman suurin teleskooppi, jonka odotetaan toteutuvan seuraavien muutaman vuoden kuluessa.

ESO:n ja teollisuuden välinen yhteistyö pyrkii saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset samalla kun kustannukset pyritään pitämään kohtuullisina. ESO:n hankkeisiin valitaan sopivimmat toimittajat laatimalla hankintasäännöt ja -rajoitukset sekä asianmukaiset menettelytavat, jotka noudattavat julkisten hankintojen periaatteita, välttävät syrjintää, ja ovat läpinäkyviä, ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia, taloudellisia ja tehokkaita.

ESO:n talouspolitiikka on myös osa puitekehystä ja edellyttää, että urakkasopimusten tulee olla kilpailukykyisiä aina kuin mahdollista ja ne tulee toteuttaa yhdessä ESO:n jäsenmaiden kanssa. Urakkatarjouksia, hintatiedusteluja ja alustavia kyselyitä suunnataan vain poikkeuksellisissa tapauksissa ESO:n jäsenmaiden ulkopuolelle.

Kilpailutusten mahdolliset ehdokkaat valitaan yleensä ESO:n toimittajaluettelosta tai perustuen henkilökunnan tietoihin ja teollisuusyhteyshenkilöiden toimittamaan materiaaliin, mutta voidaan valita myös mahdollisten toimittajien omien ehdotusten perusteella.

Prosessin päätteeksi sopimus myönnetään matalimman tarjouksen tekijälle, joka noudattaa teknisiä ja hallinnollisia ehtoja.

Toiminta tutkimuslaitosten kanssa

Joskus ESO pyrkii yhteistyöhön muiden jäsenmaissa sijaitsevien tieteellisten laitosten kanssa – erityisesti milloin hankkeen tieteellinen ulottuvuus on hyvin laaja. Hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa näin voidaan menetellä myös jäsenmaiden ulkopuolella. Tieteellisillä laitoksilla tarkoitamme tutkimuslaitoksia, yliopistoja, observatorioita, jne., eli periaatteessa voittoa tavoittelemattomia julkisia organisaatioita. Tämänkaltaisen yhteistyön erikoisuus on, että yhteistyökumppani ei saa ESO:lta minkäänlaista rahallista korvausta suorittamastaan työstä.

Tällainen kumppani saa kuitenkin tietyn määrän havaintoaikaa ESO:n havaintolaitteilta. Aika on verrannollinen suoritetun työn määrään. Näihin hankkeisiin liittyy hyvin usein myös laitehankintoja ja niihin liittyvät kustannukset voi kattaa joko ESO tai ne voidaan jakaa yhteistyökumppanin kanssa.

Yhteistyökumppanien valinta suoritetaan tyypillisesti hakujulistuksen kautta. SItä edeltää usein ideointivaihe. Hakujulistus toimitetaan sellaisille tieteellisille laitoksille, joiden oletetaan olevan kiinnostuneita ja kykeneviä suoriutumaan pyydetyistä tehtävistä.

Tavallisesti ESO:n henkilökunta valitsee nämä laitokset omien kokemustensa ja johtokunnan tiede-edustajilta saamiensa kommenttien perusteella.

Prosessi alkaa kuitenkin tulevan ideoinnin ja työn laajuuden lyhyesti kuvailevan hakujulistuksen jukistamisella ESO:n WWW-sivustolla, jotta millä tahansa kiinnostuneella tieteellisellä laitoksella on mahdollisuus ottaa yhteyttä ESO:on ja pyytää tulla lisätyksi ESO:n hakujulistuksen vastaanottajaluetteloon.

 

Kysy lisätietoja osoitteesta cp@eso.org tai Chileen liittyen osoitteesta cp-chile@eso.org.